Petrografia

eng. petrography

Petrografia on kivilajeja kuvaava geologian haara. Petrografisessa kivilajimäärityksessä selvitetään kivilajin mineraalikoostumus, mikrorakenne ja syntytapa.