Piilevä (latentti) hydraulinen ominaisuus

eng. latent hydraulic property

Piilevät hydrauliset materiaalit muodostavat sitoutuvia ja kovettuvia reaktiotuotteita, mutta edellyttävät veden lisäksi pienen määrän alkalista aktivaattoria, joka voi olla joko kalsiumhydroksidi tai jokin muu kuin Ca(OH)2. Piilevien hydraulisten materiaalien CaO-pitoisuus on riittävä kalsiumsilikaattihydraattien muodostumiseen reaktioiden alkaessa. Pozzolaaneissa CaO-pitoisuus on kuitenkin riittämätön.

Esimerkkinä piilevästä hydraulisesta materiaalista on masuunikuona.