Pistekorroosio

eng. pitting

Pistekorroosiossa raudoituksen syöpyminen on keskittynyt pienille alueille raudoitteen pinnassa. Sen yleisin aiheuttaja betonissa ovat kloridit. Tällöin syöpyvä alue raudoituksessa eli anodi on pinta-alaltaan pieni ja katodi (elektroneja vastaanottava alue roudoituksesta) sitä vastoin pinta-alaltaan suuri. Lisäksi kloridit kiihdyttävät raudan liukenemista, mutta eivät itse kulu reaktiossa. Kloridien aiheuttaman korroosion nopeus onkin suurempi kuin raudoituksen korroosionopeus karbonatisoituneessa betonissa. Tämän vuoksi raudoitustangon pinta-ala voi kloridikorroosiossa pienentyä paikallisesti suhteellisen nopeasti.