Plastinen kutistuma

eng. plastic shrinkage

Plastisella kutistumisella tarkoitetaan sitä betonimassan kutistumista vaakatasossa, jonka veden haihtuminen betonipinnasta aiheuttaa muutaman tunnin sisällä valusta. Plastisen kutistumisen syynä on betonipinnan liian nopea kuivuminen ennen massan sitoutumista. Veden haihtuessa ja pinnan kuivuessa pinnan lähellä olevien pienten hiukkasten, lähinnä sementtihiukkasten, välille muodostuu kaarevia vesipintoja. Veden pintajännityksen ja veden sekä sementtihiukkasten välisen vetovoiman vaikutuksesta pintaan muodostuu kalvojännitystila, jonka aiheuttaman vetovoiman seurauksena betonimassa kutistuu. Samalla kapillaarihuokosissa syntyy alipaine, joka pyrkii siirtämään syvemmällä olevaa vettä pintaan. 

Plastinen kutistuma ja siitä aiheutuva halkeilu on yleistä ohuissa rakenteissa, joissa on paljon avointa pintaa ja vähän haihtuvaa vettä. Tällaisia rakenteita ovat tyypillisesti maanvaraiset tai kantavat laatat, ohuet jälkivalut ja julkisivuelementit.