Plastinen painuma

eng. plastic settling /plastic settlement cracking

Plastinen painuma johtuu veden erottumisesta betonimassasta ja sen seurauksena tapahtuvasta tilavuuden muutoksesta. Ennen sitoutumista tapahtuvaa pystysuuntaista kutistumista kutsutaan plastiseksi painumaksi ja vaakasuuntaista plastiseksi kutistumaksi. Kummassakin tapauksessa kutistuma johtuu siitä, että tiivistetyn betonin tilavuus pienenee rakenteesta poistuvan veden seurauksena (vedenerottuminen tai veden haihtuminen).  Tuoreesta betonista erottuu vettä, koska kiviaines ja sementti vettä painavampina pyrkivät painumaan alaspäin ja vesi pyrkii kevyempänä nousemaan ylöspäin betonin pintaan. Vesi voi myös siirtyä esimerkiksi muottien rajapintoja myöten ylöspäin ja muottien rakojen kautta ulos tai imeytyä huokoisiin muottipintoihin. Jos tilavuuden muutos on estetty esimerkiksi poikkileikkauksessa olevien epäjatkuvuuskohtien, raudoitustankojen ja muottisiteiden kohdalla tai kitkan takia, kriittisiin kohtiin voi tulla plastisesta painumasta halkeamia.