Polymeerikuidut

eng. polymer fibres

Synteettiset polymeerikuidut eli muovikuidut voidaan jakaa kahteen päätyyppiin, mikrokuituihin ja makrokuituihin. Mikrokuitujen halkaisija on < 0,30 mm ja makrokuitujen halkaisija > 0,30 mm.
Makrokuituja käytetään yleensä parantamaan kovettuneen betonin jäännösvetolujuutta teräskuitujen tapaan. Mikrokuituja käytetään tuoreen betonin ominaisuuksien parantamiseen ja kovettuneen betonin lohkeilun vähentämiseen palotilanteessa.