Rajamitta

Ylä- ja alarajamitalla, tarkoitetaan ääriarvoja, joiden välissä mittaamalla saadun tosimitan tulee olla. Perusmitta on suunnitelmaan merkitty mitta. Poikkeama tarkoittaa mitan ja vastaavan perusmitan välistä erotusta.