Rakenneluokka

eng. structural class

Rakenteen suunnittelun ja työnsuorituksen vaativuutta osoittava ilmaisu.