Rakentamisen segmentit

Erilaisia toimintoja voidaan jakaa eri osiin esimerkiksi markkinoinnin ja yrityksen johtamisen tarpeisiin. Rakentamisen segmentointi tehdään tavallisesti loppukäyttäjän mukaan. Tyypillisiä segmenttejä ovat esimerkiksi pientalorakentaminen, liikerakentaminen ja teollisuusrakentaminen.