Rakentamistoleranssi

eng. costruction tolerance

Rakennuspaikalla oleva viitelinjojen suhteen määritetty tila, jonka rajojen sisällä kappaleen pisteen, viivan tai pinnan tulee sijaita. Valmistus- ja asennustoleranssit muodostavat yhdessä rakentamistoleranssin.