Rasitusluokka

eng. exposure class

Rasitusluokka kuvaa, millaisiin ympäristöolosuhteisiin rakenne käyttöikänsä aikana joutuu.  Betonin rasitusluokat ovat:

X0 Ei korroosion tai syöpymisrasituksen riskiä.

XC Karbonatisoitumisen vaikutuksesta aiheutuva korroosio

XD Muista lähteistä kuin merivedestä peräisin olevien kloridien aiheuttama teräskorroosio

XS Meriveden kloridien aiheuttama teräskorroosio

XF Jäätymis-sulamisrasitus jäänsulatusaineilla tai ilman niitä sekä 

XA Kemiallinen rasitus