Raudoitustuki, raudoitusvälike

eng. reinforcement spacer / rebar spacer

Väline, jota käytetään varmistamaan raudoituskerrosten sijainti esim. tukemaan laatan yläpinnan raudoitus. Oikein mitoitettu raudoitustuki varmistaa, että  raudoituksen päällä on oikean paksuinen betonikerros. Ks. suojaetäisyys.