Relaksaatio

eng. relaxation (of steel)

Relaksaatiolla tarkoitetaan teräksen jännitystason alenemaa ajan myötä venymän pysyessä vakiona.