Reologia

eng. rheology

Oppi aineen muodonmuutos- ja virtausominaisuuksista.
Betonin reologisiin ominaisuuksiin vaikuttavat lisäaineet, pastaosuus, kiviaineksen muoto, notkistimien ja muiden lisäaineiden käyttö yms...