Ruiskubetonointi

eng. shotcrete

Ruiskubetonointi on betonointimenetelmä, joka nimensä mukaisesti perustuu betonimassan ruiskuttamiseen paineilman avulla betonointikohteeseen. Ruiskubetoni poikkeaa merkittävästi tavanomaisin menetelmin valettavasta betonista. Ruiskubetonissa maksimiraekoko on yleensä 8 mm, mikä merkitsee betonissa suurta sementtimäärää sekä useiden eri lisäaineiden käyttöä samanaikaisesti. Tämä edellyttää ruiskubetonointiprosessin ja betoniteknologian hallintaa, jotta lopputuotteen halutut ominaisuudet voidaan saavuttaa. Ruiskubetonointia käytetään erityisesti maan ja kallion lujituksessa sekä korjausrakentamisessa.

Ruiskubetonointimenetelmiä on kaksi:
• kuivaseosmenetelmä
• märkäseosmenetelmä.