Sementtikemian lyhenteet

eng. cement chemist notations

Sementtikemian lyhenteet on luotu helpottamaan sementtikemiassa eniten käytettyjen yhdisteiden merkintääa. Se on keino lyhentää ja yksinkertaistaa  kalsiumin,  piin ja eri metallien oksidien (hapen ja jonkin toisen alkuaineen yhdiste) kaavoja. 

Sementtikemian merkinnät
C CaO kalsiumoksidi
S SiO2 piidioksidi
A Al2O3 alumiinioksidi
F Fe2O3 rautaoksidi
M MgO magnesiumoksidi
K K2O kaliumoksidi
N Na2O natriumoksidi
H H2O vesi
`bar S` SO3 sulfaatti
`bar C` CO2 hiilidioksidi