Seosaine

eng. additions to concrete/supplementary cementitious material

Betonin raaka-aineena voidaan esimerkiksi ympäristö- tai säilyvyyssyistä käyttää sementin lisäksi myös hienojakoisia materiaaleja, kuten lentotuhkaa, masuunikuonaa ja silikaa, joita kutsutaan betonin seosaineiksi. Seosaineilla voidaan vaikuttaa muun muassa betonimassan työstettävyyteen, betonin kovettumisreaktioon sekä kovettuneen betonin ominaisuuksiin. Seosaine voidaan lisätä betoniin joko sementin valmistajan toimesta sementiin tai suoraan  betonitehtaalla. Standardissa SFS-EN 206-1 käsitellään kahdentyyppisiä epäorgaanisia seosaineita:

  • lähes reagoimattomia seosaineita (tyyppi I)
  • pozzolaanisia tai latentteja hydraulisia seosaineita (tyyppi II).

Kuva: Rudus Oy