Seulasarja, lisäseulasarja 1

Joissakin lisäkokeissa tai jos lajitteen lajitevälit niitä edellyttävät, voidaan myös käyttää perusseulasarjan lisäksi lisäseulasarjan 1 seuloja: 5,6; 11,2; 22,4 ja 45 mm.