Seulasarja, lisäseulasarja 2 

Joissakin lisäkokeissa tai jos lajitteen lajitevälit niitä edellyttävät, voidaan myös käyttää perusseulasarjan lisäksi lisäseulasarjan 2 seuloja: 6,3; 10; 12,5; 14; 20 ja 40 mm.