Sideaine

eng. binder

Betonissa sideaineiden tehtävänä on liittää kiviainekset yhteen kovaksi kestäväksi rakenteeksi. Betonissa sideaineita ovat sementti ja seosaineet kuten masuunikuona, silika ja lentotuhka.