Sideaineyhdistelmien vastaavien toiminnallisten ominaisuuksien menetelmä

eng. Equivalent Performance of Combinations Concept

Yhdistelmien vastaavien toiminnallisten ominaisuuksien menetelmän periaatteet sallivat standardin SFS-EN 197-1 mukaisten sementtien ja soveltuviksi osoitettujen seosaineiden määritellyt yhdistelmät. Tällöin seosaineet voidaan ottaa täysimääräisesti huomioon laskennassa, jonka tuloksia verrataan betonille määriteltyihin suurimman sallitun vesi-sementtisuhteen ja vähimmäissementtimäärän vaatimuksiin.

Menetelmän käyttö betonin vastaavien toiminnallisten ominaisuuksien toteamiseen ja hyväksymiseen edellyttää, että käytettävät testausmenetelmät ja jatkuva laadunvalvonta perustuvat standardiin, joka on vahvistettu suomalaiseksi standardiksi.