Silika

eng. silica fume

Silika on ferropiin ja alkuaine piin valmistuksessa syntyvä savukaasuista erotettava, erittäin hienojakoinen pozzolaani. Silikan raekoko on < 1 μm, ja sen kiintotiheys on luokkaa 2200 kg/m3. Silika lisää betonin vedentarvetta, joten sen kanssa tulee aina käyttää vedentarvetta vähentäviä lisäaineita.

Silika lisää huomattavasti betonin lujuutta sekä parantaa betonin kemiallista kestävyyttä, koossapysyvyyttä, tiiviyttä ja vedenpitävyyttä. Varsinkin korkealujuusbetoneissa, joissa sementtimäärä, ja siten hienoainesmäärä, on jo alkujaan korkea, silikan lisääminen tekee massasta kittimäistä heikentäen betonin työstettävyyttä. Silikaa käytettäessä hydrataatiolämpö vähenee samassa suhteessa, kuin sementtimäärää on voitu vähentää. Lisäaineiden annostustarpeet on silikan käytön yhteydessä tarkastettava. Silika yleensä tummentaa betonin värisävyä: betonista tulee sinertävämpää.