Sivutuote

eng. by-product

Aine tai esine ei ole jäte vaan sivutuote, jos se syntyy sellaisessa tuotantoprosessisssa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän aineen tai esineen valmistaminen.