Sora

eng. gravel

Luonnonlajittama pyöristynyt kiviainesmateriaali  (Kuvassa vasemmalla 0/8 betonisora ja oikealla vertailun vuoksi 0/8 kalliomurske).