Standardihiekka

eng. CEN Standard sand

Sementtien lujuutta testatessa valmistetaan laastia, jonka täyteaineena käytetään yleisesti standardin SFS-EN 196-1 mukaista standardihiekkaa, jonka raekoko on määritelty kyseisessä standardissa.