(Sementin) Standardilujuus

eng. standard compressive strength of cement 

Sementin standardilujuudella tarkoitetaan standardin EN 196-1 mukaisesti määritettyä sementtiprisman puristuslujuutta 28 vuorokauden iässä.