Steerinen hylkiminen

eng. steric repulsion

Steerisessä hylkimisessä polymeeri adsorboituu partikkelien pinnoille ja estää fyysisesti partikkelien lähentymisen. Tehonotkistimien teho perustuu steeriseen ja elektrostaattiseen hylkimiseen.