Suhteitus

eng. concrete mix design / mixture proportioning

Betoniin käytettävien osa-aineiden määrien keskinäisten suhteiden valitseminen siten, että betonimassalle ja betonille saadaan halutut ominaisuudet, kuten lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet, vaaditut säilyvyysominaisuudet ja soveltuvuus rakennusaikaisiin olosuhteisiin.