Suhteituslujuus

eng. proportioning strength

Betonin koostumusta määritettäessä betonille lasketaan suhteituslujuus Ks. Suhteituslujuus  ei ole mitattavissa oleva lujuus, vaan apusuure, jota käytetään suhteitusta tehdessä. Suhteituslujuus saadaan kertomalla  betonin tavoitelujuus (Kt) suhteituslujuuskertoimella ks. Lisää suhteituslujuuden laskemisesta Oppiminen -osiossa.