Sulfaatinkestävyys

eng. sulphate resistance, sulphate-proof

Betonin sulfaattien aiheuttamassa vaurioitumisessa sulfaatti-ionit (SO42-) tunkeutuvat betoniin ja reagoivat sementin sisältämän trikalsiumaluminaatin (C3A) ja sen hydrataatiotuotteiden kanssa. Sulfaattivaurion kemiallisessa reaktiossa sulfaatit reagoivat ensin sementtikiven kalsiumhydroksidin kanssa, jolloin muodostuu kipsiä. Tämän jälkeen sulfaatti-ionit ja kipsi reagoivat edelleen kalsiumaluminaattihydraattien kanssa. Tällöin muodostuvan ettringiitin moninkertainen tilavuus verrattuna lähtöaineiden tilavuuteen on pääsyynä betonin vaurioitumiseen. 

Sulfaatin kestävissä sementeissä C3A:n pitoisuus on rajattu enintään 3,0 %:in.