Suojaetäisyys

eng. concrete cover

Raudoituksen ja betonipinnan välinen etäisyys. Oikein mitoitetulla betonipeitteellä varmistetaan rakenteen kestoikä, riittävän paksu betonikerros estää aktiivisen korroosion alkamisen ja parantaa betonin suojauskykyä.