Suojahuokoset

eng. protective pores

Suojahuokoset vaikuttavat erityisesti betonin pakkasenkestävyyteen. Suojahuokosten määrää voidaan lisätä betonin lisäaineena käytettävien huokostimien avulla. Suojahuokosten tilavuusosuus betonista on noin 2,5…8 % ja sementtikivestä noin 20 %. Huokosten koko on noin 0,01…0,8 mm, ja niiden välinen etäisyys noin 0,4 mm. Tällöin huokosjako, jolla tarkoitetaan huokosten etäisyyden keskimääräisen etäisyyden puolikasta, on noin 0,2 mm. Lyhyt etäisyys varmistaa, että jäätymissyklien aikana veden paineen ollessa korkea vesi virtaa  kapillaarihuokosista ilmahuokosiin. Sulan vaiheen aikana vesi virtaa takaisin kapillaarihuokosiin. Veden kulkeutuminen kapillaarihuokosten ja ilmahuokosten välillä on pakkasenkestävyyden edellytys, ja siksi betoninormeissa on annettu vaatimukset kovettuneen betonin huokosjaolle. Kuvassa runsaasti pieniä ja pyöreitä suojahuokosia (keltaiset).