Suoritustasoilmoitus

eng. DoP - Declaration of Performance

Määrämuotoinen EU-komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 574/2014 mukainen dokumentti, jolla tuotteen valmistaja antaa tiedot rakennustuotteen ominaisuuksista. Suoritustasoilmoitus on laadittava kaikille CE -merkittäville rakennustuotteille.