Supistumishuokoset

eng. contraction pores

Veden ja sementin reaktioissa syntyvien lopputuotteiden (mm. CSH-geeli, Ca(OH)2) tilavuus on hieman pienempi kuin lähtöaineiden. Tämä tilavuuden muutos aiheuttaa sementtikiveen niin sanottuja supistumishuokosia. Ne ovat sisältä tyhjiä, kun taas reagoimaton vesi muodostaa vesi- ja ilmatäytteisiä kapillaarihuokosia. Supistumishuokosten määrä on 25 % kemiallisesti sitoutuneen veden määrästä (tilavuudesta).