Tarkastus

eng. inspection

Vaatimustenmukaisuuden määritys ja arvostelu sopivaan mittaukseen tai testaukseen perustuvalla havainnoinnilla [standardi EN ISO 9000].