Tartuntajänne(menetelmä)

eng. pre-tensioned bonded tendons

Betonirakenne voidaan jännittää periaatteessa kolmella eri menetelmällä, joita ovat tartuntajännemenetelmä sekä ankkurijännemenetelmä, jossa jänteet joko injektoidaan tai jätetään tartunnattomiksi. Tartuntajännemetelmässä jänteet jännitetään valualustalla tai muotissa ennen betonin valua ja ankkuroidaan alustan päissä oleviin kiinnityslaitteisiin. Kun betoni on saavuttanut riittävän, suunnittelijan määräämän lujuuden, jänteet päästetään irti kiinnityslaitteista. Betonin ja teräksen välinen tartunta siirtää jännevoimat koko rakenneosan mitalla puristamaan betonia. Tartuntajännemenetelmä soveltuu hyvin jännitettyjen elementtien tehdasmaiseen valmistukseen. Noin 80...90 % jänneteräksestä käytetään elementtirakentamisessa.