Tehollinen vesi(määrä)

eng. effective water content

Tehollisella vesimäärällä tarkoitetaan betonimassan vesimäärän ja kiviainekseen imeytyneen vesimäärän erotusta.