Teräsbetonirakenne

eng. reinforced concrete structure

Raudoitettu rakenne, jonka raudoitus on tehty betoniteräksestä.