Testinäyte 

eng. test specimen

Näyte, joka käytetään kokonaan yhteen testiin.