Todentaminen

eng. verification

Puolueettoman aineiston tarkastuksen avulla suoritettu vahvistus siitä, että määritellyt vaatimukset on täytetty.