Toiminnallinen yksikkö

eng. functional unit

Yksikkö, jota kohti kohteen tai tuotteen ympäristövaikutukset ilmoitetaan vertailua varten.