Toiminnallisiin ominaisuuksiin perustuvat suunnittelumenetelmät

eng. design based on functional methods

Mikäli suunnittelija jostain syystä haluaa poiketa yleisistä betonin koostumusta koskevista vaatimuksista, hän voi käyttää ns toiminnallisia mitoitusmenetelmiä. Toiminnallisina menetelminä voidaan pitää esimerkiksi  Suomen Betoniyhdistys ry:n julkaisussa "by65 Betoninormit" kuvattuja laskennallisia käyttöiän mitoitusmenetelmiä. Yksityiskohtaisempia ohjeita löytyy myös SFS 7022:sta.