Toteuttaja

Organisaatio, joka toteuttaa rakennustöitä.