Toteutus

eng. execution

Kaikki toiminnot, jotka tarvitaan rakennustyön fyysiseen toteuttamiseen, ts. hankinnat, rakennustelineiden pystytys, muotit, raudoittaminen, betonointi, jälkihoito, betonielementtien asennus, jne. sekä tarkastus ja dokumentointi.