Toteutuseritelmä

eng. execution specification

Asiakirjat, jotka sisältävät kaikki piirustukset, tekniset tiedot ja vaatimukset tietyn rakennushankkeen toteuttamiseen.