Toteutusluokka

eng. execution class

Työmaalla valmistettavien betonirakenteiden toteuttamiselle asetetut vaatimukset jaetaan rakenteiden vaativuuden mukaan kolmeen toteutusluokkaan; 1, 2 tai 3, joista toteutusluokka 3 on vaativin. Toteutusluokat koskevat muualla kuin työmaalla valmistettujen betonivalmisosien (elementtien) osalta vain niiden asennusta työmaalla. Toteutusluokka valitaan standardin SFS-EN 1990 Betonirakenteiden suunnittelunperusteet ja seuraamusluokkien (CC1, CC2 ja CC3) sekä rakenteen käyttöön ja toteutukseen liittyvien riskitekijöiden perusteella.