Transitiovyöhyke

eng. interfacial transition zone (ITZ)

Betonissa runkoaineen ja sementtipastan välille muodostuva faasiraja, joka johtuu seinävaikutuksesta. Transitiovyöhykkeet ovat n. 10 ... 200 μm paksuja alueita runkoainerakeiden ympärillä. Näissä kohdissa sementtipastan rakenne oli muuta pastaa huokoisempaa.  Runkoaineen välittömässä läheisyydessä ei ole lähestulkoon ollenkaan sementtihiukkasia, minkä takia pääasiallinen hydrataatiotuote faasirajalla on kalsiumhydroksidi (Ca(OH)2) sekä ettringiittikiteet eikä kalsiumsilikaattihydraatti (C-S-H). Faasirajalla hydratoitumattoman sementin osuus on hyvin pieni ja huokoisuus suuri.
 


Elektronimikroskooppikuva runkoaineen ja sementtipastan väliin syntyvästä faasirajasta (kuva: Johanna Tikkanen)