Tukirakenteet

eng. falsework

Väliaikainen tuki rakenteen osalle sillä aikaa kun se ei ole itsekantava ja kun siihen kohdistuu käyttökuormitus.