Tunnistustestaus

eng. identity testing

Tunnistustestaus osoittaa tarkasteltavan betonin tietyn betonierän kuuluvan siihen joukkoon, jonka valmistaja on vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa todentanut vaatimustenmukaiseksi.