Tuotannon keskimääräinen hyväksyttävä laatutaso

eng. average outgoing quality, AOQ

Vaaditun ominaisarvon alittava tuntemattoman jakauman prosenttiosuus, joka vaatimustenmukaisuutta arvioitaessa kerrotaan kyseisen jakauman vastaavalla hyväksyttävyystodennäköisyydellä. Huom. 1 Lujuuden osalta sana ‘vaadittu’ viittaa määritellyn puristuslujuusluokan ominaislujuuteen tai betoniperheen vertailubetonin ominaislujuuteen.